Fintechy rozwijają się w sieci. Ale lepiej na nie uważać.

Efekty przeprowadzonych badań były zaprezentowane podczas 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wzięło w tym spotkaniu udział wiele firm obecnych w branży finansowej stosując najnowsze technologie. O fakcie, dlaczego naszym fintechom daleko do statusu rekinów przedsiębiorczości, prowadzono dyskusję w czasie panelu dyskusyjnego „Polski Fintech 2018”. W jaki sposób prezentuje się przeciętny statystyczny fintech? Jest to mikro firma, przyjmująca najczęściej z mężczyzn. Zazwyczaj pracuje w obszarze płatności a także generuje niskie jak na możliwości branży przychody (do 5 mln zł). Większość przedsiębiorstw skupia się na polskim rynku. […]