Co to jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty innego kraju wyrażona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, będzie to określenie, ile jednostek waluty krajowej trzeba wydać, aby kupić jednostkę waluty obcej.  DEWALUACJA – Przeprowadzona przez władze monetarne (obniżka kursu pieniądza danego państwa, w odwołaniu do kursów innych walut. Jej celem jest podniesienie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, ponieważ czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi poza granica. Skutki dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż mają wpływ na podniesienie inflacji (drożeć będą dobra z importu). Ponadto dewaluacja przeprowadzona w jednym państwie, motywuje inne […]