Aktualne sposoby walki z rakiem

Nowotwór gruczołu prostaty jesteśmy w stanie pokonać stosując środek medyczny na raka piersi, za to środek na czerniaka może być efektywny w terapii raka jelita grubego. Naturalnie warunkiem jest, iż oceni się, jakiego typu mutacja spowodowała raka u pacjenta. Jakby polscy lekarze mogli diagnozować w taki sposób, jak koledzy z USA, ludzie z rakiem uniknęliby niszczącego leczenia, np. stosowanej w zasadzie na ślepo trafił chemioterapii. Wielu z tych ludzi uratowałoby życie.

Rewolucja w onkologii

Jeszcze jeszcze niedawno dzieliliśmy nowotwory w zależności od narządów, jakie atakowały. Badano nowotwory piersi, płuca, jelita cienkiego bądź prostaty Obecnie wiadomo, iż to nie tylko lokalizacja, lecz w pierwszej kolejności pojawianie się pewnych mutacji genowych powoduje, że konkretny lek może okazać się efektywny lub nie. Foundation Medicine na terenie Cambridge analizuje przesłane fragmenty tkanki nowotworowej pacjentów z całej planety sprawdzając jednocześnie wiele genów, które mogą mieć udział w rozwoju raka. Dla każdej osoby człowieka opracowuje indywidualny raport prezentujący dostępną wiedzę w zakresie odnalezienych zmian genomowych oraz porady, które środki i dlaczego można zastosować w konkretnym przypadku.

U 20 letniej obywatelki Ameryki Corey Wood guza płuc wykryto 2 tygodnie po fakcie, gdy odbyła półmaraton. Kobieta była w dobrej kondycji oraz absolutnie nie widać było jakichkolwiek skutków nowotworu. W trakcie porady u okulisty, na którą wybrała się po prostu po receptę na soczewki oznajmiła lekarzowi, że pojawiają się jej świetlne błyski w oczach. Okulista zlecił kompleksowe badania, w trakcie których wykryto zmiany nowotworowe w płucu, węzłach chłonnych jak również przerzuty do kości. Okazał się to nowotwór płuc w poważnym czwartym stadium. Wydawało się, iż jedynym rozwiązaniem leczenia będzie długa i niszcząca chemioterapia. Jej lekarz przesłał jednakże próbki nowowoworu do wykonania badań profilowania genomowego. Odkryto, iż raka spowodowała mutacja w genach ROS1 oraz istnieje na nią dedykowane lekarstwo. Było skuteczne. Obecnie płuca Corey Wood są czyste. Cud? Absolutnie nie, osiągnięcia medycyny spersonalizowanej.

Terapia celowana

Badanie mutacji znajdujących się w próbce rakowej u konkretnego pacjenta oraz dobór odpowiedniej metody leczenia do danej mutacji – stanowi to unikalne podejście do zwalczania raka. Doktor Mike Pellini prezes Foundation Medicine w Cambridge na obszarze Massachusetts, która owe testy realizuje mówi, że tym sposobem pacjent może liczyć na bezpieczny lek w odpowiedniej dawce nakierowany na określony cel. Od momentu przesłania próbki do przysłania raportu upływa w granicach 2 tygodni. By przeprowadzić test niezbędna jest mała ilość próbki z nowotworem. Będzie mogła to być tkanka wzięta ostatnio do badania histopatologicznego. Efekt analizy ukazuje informację o najważniejszych dla procesu leczenia zmianach nowotworowych, ewentualnych terapiach celowanych, możliwych badaniach w warunkach klinicznych wykonywanych z lekami, jakie są w stanie pomóc. Ta wiedza daje możliwość lekarzowi znaleźć najodpowiedniejsze leczenie.